Vabilo na Občni zbor kluba

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Statuta Slovenskega kluba za španjele

sklicujem

Z B O R   Č L A N O V

Slovenskega kluba za španjele 

v soboto,  02. marca 2024 ob 9.00 uri 

v gostišču BENČAK, na naslovu Cesta komandanta Staneta 1, Medvode

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Otvoritev zbora članov in pozdrav predsednika
  2. Predavanje mag. Sabine Stariha Pipan, DVM: Vzgojimo psa učinkovito a prijazno
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Izvolitev delovnih teles zbora članov 
  5. Poročilo o delu Slovenskega kluba za španjele (predsednika, blagajnika ter nadzornega odbora)
  6. Predlog programa dela za leto 2024
  7. Razno

Po končanem uradnem delu Zbora članov, bo sledil neformalni del s kosilom (cena menija 17 eur, ne vključuje pijače). Če boste ostali na kosilu, nam to sporočite najkasneje do 26. februarja 2024 na naslov el. pošte: info@club-spanjelov.si ali na telefonsko številko: 031 381 881 (po 20.00 uri). Hrano in pijačo plača vsak sam.

                                                                                                Vladimir Fajdiga,
predsednik SkzŠ