O KLUBU

Kinologija ima na slovenskih tleh dolgo tradicijo, predvsem lovska. Tako prve zametke najdemo  že v Kraljevini Jugoslaviji (prva polovica 20. stol.), katere del smo nekoč bili tudi Slovenci. Navdušenci podobnih interesov pa so se vedno povezovali, srečevali in po večini oblikovali ter ustanavljali  bratovščine, društva in klube, tako tudi ljubitelji pasemskih psov. V neposredni soseščini imata dolgo tradicijo Avstrijski klub za lovske španjele (že od 1907) v Avstriji, na Hrvaškem pa  Klub ptičarjev in španjelov Zagreb (od 1954). Žal je v Sloveniji moralo preteči še mnogo vode, tudi 30 let samostojnosti, da je ideja dozorela in sta se izkazali dovolj velika želja in odločenost po takšnem povezovanju. Po več neuspelih poskusih v preteklosti, ki so žal propadli iz različnih razlogov, se nas je nekaj zanesenjakov, ljubiteljev in vzrediteljev španjelov pozimi 2021/22 zbralo in odločilo ustanoviti prvi Slovenski klub za španjele ter tako tudi formalno, prvič v slovenski zgodovini, povezati ljubitelje španjelov. Tako smo se srečali, dogovorili, zbrali potrebna finančna sredstva in opravili vse potrebno za ustanovitev. Rezultat truda  je prvi Slovenski klub za španjele v zgodovini, kar nam je v veliko veselje, čast in ponos. Registriran je bil pri UE v Postojni 4. maja 2022. Skladno s sklepom ustanoviteljev smo vložili prošnjo za članstvo v KZS, ki nam ga je, po preverbi statuta s strani statutarne komisije KZS  8. maja, novoizvoljeni UO KZS, na svoji seji 31. maja 2022 tudi potrdil. Po plačilu pristopnine in letne članarine ter podpisu pogodbe smo od 27. junija 2022, pravnomočni član Kinološke zveze Slovenije.  Ustanovni člani kluba so: Vladimir Fajdiga, Katja Rejec Longar, Martina Uršič, Maja Verbek, Jure Mele in Saša Verbek.                                               

Cilji Slovenskega kluba za španjele

● povezovanje ljubiteljev različnih pasem španjelov, 
● izmenjava izkušenj na področju kinologije, 
● spodbujanje in promocija vzreje ter kinoloških disciplin in aktivnosti, 
● strokovno delo na področju kinologije, 
● širjenje kinološke kulture, 
● promocija odgovornega odnosa do psov in skrb za dobrobit psov,
● spodbujanje sodelovanja lastnikov psov v humanitarnih aktivnostih, 
● izobraževanje lastnikov, vzrediteljev in širše javnosti o kinoloških vsebinah, 
● organiziranje kinoloških prireditev.

Organigram društva


Vladimir Fajdiga
, predsednik Slovenskega kluba za španjele
predsednik upravnega odbora in zakoniti zastopnik

Helena Habič, blagajničarka
Maja Verbek, tajnica
članici upravnega odbora

Saša Verbek, predsednica nadzornega odbora
Jure Mele, član nadzornega odbora

Neža Jereb JIN Design, skrbnica spletne strani + grafične podobe kluba

sks-logo