CENIK

Tarifa Znesek
Pristopnina za nove člane
35,00 EUR
Letna članarina polnopravnega člana
20,00 EUR
Letna članarina družinskega člana
15,00 EUR

Podaljšanje letne članarine je mogoče do konca meseca marca za tekoče koledarsko leto. 

(!) Plačilo članarine v letošnjem letu velja za 2022 in celotno leto 2023. 

Podatki za nakazilo

Naslov kluba: 
SLOVENSKI KLUB ZA ŠPANJELE
KALISTROVA ULICA 6
6230 POSTOJNA

TRR kluba:  SI56 6100 0002 7122 808

Za preglednost  nakazil prosimo, da upoštevate sklice za različna plačila storitev:

– SI00 01 (članarina oz. pristopnina)
– SI00 02 (razstava)
– SI00 03 (donacija)
– SI00 04 (drugo)